Onze missie

Wat is onze missie?

Onze missie is kwalitatieve coaching en studiebegeleiding voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs, gericht op de verbetering van het leer- en denkproces.

Kwaliteit staat voorop in onze missie, dat wil zeggen dat we dit ontzettend belangrijk vinden. Er zijn meerdere manieren om huiswerkbegeleiding in te vullen. Wij beloven kwaliteit en dat betekent dat onze diensten iets moeten opleveren voor de lange termijn.

Op de lange termijn streven we naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij kinderen. Als bedrijf willen we ons daarmee onderscheiden van andere huiswerkbegeleidings- en huiswerkinstituten. We bieden huiswerkbegeleiding aan, maar ons uitgangspunt blijft:

‘Ik doe iets omdat ik het wil’

Dat begint al bij de naam van het bedrijf, ‘INTRINSIC’, waarin de kern van ons uitgangspunt zit opgesloten, intrinsieke motivatie!

Wat is intrinsieke motivatie?

Iets wat van binnenuit, vanuit jezelf afkomstig is noemen we intrinsiek. Het woord motivatie is afgeleid van het Latijnse woord ‘movere’, wat bewegen betekent. Wanneer motivatie vanuit jezelf komt dan spreken we over intrinsieke motivatie.

Ambitie, interesse en voldoening die je beleeft aan het leveren van een prestatie kan ervoor zorgen dat je intrinsiek gemotiveerd raakt. Denk hierbij ook aan:
Nieuwsgierigheid, trots, prestatie, eigenwaarde, kennis, groei, ontwikkeling, passie, toewijding, plezier en persoonlijke doelen.

Een kind dat intrinsiek gemotiveerd is voert een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie.

Simpel gezegd je bent intrinsiek gemotiveerd als je iets doet omdat je het graag zelf wilt!

Meer te weten komen over…

Menu