Over INTRINSIC

INTRINSIC

INTRINSIC, geïnspireerd door ‘intrinsieke motivatie’, staat voor de motivatie die van binnenuit komt. Wanneer je intrinsiek gemotiveerd bent, onderneem je actie omdat je het echt wilt, niet vanwege externe beloningen of druk.

Bij INTRINSIC richten we ons op het begeleiden van kinderen in hun zoektocht naar activiteiten die hen intrinsiek motiveren en voldoening geven. Samen ontdekken we wat hen drijft om zich volledig in te zetten. Ons doel is bereikt wanneer we positieve veranderingen zien in hun houding of denkwijze over leren. Het gaat erom dat ze kunnen zeggen:

“Ik doe dit omdat ik het zelf wil!”

Wat doen wij?

Bij INTRINSIC verzorgen we individuele en gezamenlijke begeleiding aan kinderen van de basisschool en de middelbare school. We helpen kinderen met een positieve ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling (gedrag) en cognitieve ontwikkeling (leren).

Zowel scholen als ouders/verzorgers kunnen bij ons terecht met vraagstukken rondom gedrag en leren van hun kinderen. Intrinsieke motivatie staat centraal in onze aanpak. Waarbij we onderscheid maken in zelfregulatie in gedrag en motivatie om te leren.

Coaching

Met de coaching van INTRINSIC sturen we aan op het reguleren van eigen gedrag. Deze lessen zijn altijd individueel en afgestemd op persoonlijke behoeften.

Studiebegeleiding

Met de huiswerk- en studiebegeleiding van INTRINSIC sturen we aan op de motivatie om te leren. Deze lessen zijn zowel individueel als gezamenlijk en zijn gericht op één of meerdere vakken.

INTRINSIC

De naam ‘INTRINSIC’ is afgeleid van intrinsic motivation wat intrinsieke motivatie betekent in het Nederlands. Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf komt. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat je het graag wilt.

INTRINSIC is er om kinderen te begeleiden bij hun zoektocht om iets te doen waarbij zij voldoening ervaren. Samen gaan we op zoek naar wat hen drijft om hun best te doen. Pas als we een verbetering zien, een positieve houding of manier van denken over leren, pas dan is ons doel bereikt!

“Ik doe iets omdat ik het wil!”

Wat doen wij?

Bij INTRINSIC verzorgen we individuele en gezamenlijke begeleiding aan kinderen van de basisschool en de middelbare school. We helpen kinderen met een positieve ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling (gedrag) en cognitieve ontwikkeling (leren).

Zowel scholen als ouders/verzorgers kunnen bij ons terecht met vraagstukken rondom gedrag en leren van hun kinderen. Intrinsieke motivatie staat centraal in onze aanpak. Waarbij we onderscheid maken in zelfregulatie in gedrag en motivatie om te leren.

Coaching

Met de coaching van INTRINSIC sturen we aan op het reguleren van eigen gedrag. Deze lessen zijn altijd individueel en afgestemd op persoonlijke behoeften.

Studiebegeleiding

Met de huiswerk- en studiebegeleiding van INTRINSIC sturen we aan op de motivatie om te leren. Deze lessen zijn zowel individueel als gezamenlijk en zijn gericht op één of meerdere vakken.

Meer te weten komen over…

Menu